Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη “Στέλιος Ιωάννου”

Αρχιτέκτων: Atelier Jean Nouvel | Φωτογράφιση: 2018