Κατοικία Floating Gardens στο Ψυχικό

Aρχιτέκτονες: DECA architecture | Φωτογράφιση: 2020