Μοντέρνα στην Ελλάδα, Εκδόσεις Μέλισσα, 2001

Μοντέρνα Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα

Εκδόσεις: Μέλισσα, 2001