Ερνστ Τσίλλερ 1837-1923 Η Τέχνη του Κλασικού, Εκδόσεις Μέλισσα, 2006

Έρνστ Τσίλερ (1837-1923): η τέχνη του κλασικού

Εκδόσεις: Μέλισσα, 2006