Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Εκδόσεις Μέλισσα, 2001

Βυζαντινή & Μεταβυζαντινή Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα

Εκδόσεις: Μέλισσα, 2001