Αρχιτεκτονικές Μεταμορφώσεις ΙΙ, Εκδόσεις Μέλισσα, 2006

Αρχιτεκτονικές Μεταμορφώσεις ΙΙ. Ελληνική περιφέρεια

Εκδόσεις: Μέλισσα, 2006