Στα όρια: νέες αρχιτεκτονικές στην Κύπρο

Πελάτης: Nice Day Developments | Φωτογράφιση: 2011