Ιταλική αρχιτεκτονική στα Δωδεκάνησα

Πελάτης: Εκδόσεις Ολκός | Φωτογράφιση: 2002