Εγκαταστάσεις εργοστασίου στο Άϊνταχο των ΗΠΑ

Πελάτης: RAYCAP | Φωτογράφιση: 2014