Βουλή των Ελλήνων

Πελάτης: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων | Φωτογράφιση: 2009