Ανακαίνιση γραφείων ΟΤΕ

Πελάτης: COSMOTE | Φωτογράφιση: 2016