Ανάκτορα στην Ελλάδα

Πελάτης: Εκδόσεις Μέλισσα | Φωτογράφιση: 2009