Αποτεφρωτήριο στη Ριτσώνα Βοιωτίας

Αρχιτέκτονες: MONOGON Office for Architecture | Φωτογράφιση: 2019