Κεντρικά γραφεία φαρμακευτικής Sanofi στην Αθήνα

Αρχιτέκτονες: Κούρκουλας Κοκκίνου | Φωτογράφιση: 2019