Π.χ. – έξι κατώφλια (παιδική χαρά Καλλισπέρη)

Αρχιτέκτονες: Stephan Buerger – Δήμητρα Κατσώτα | Φωτογράφιση: 2013