Πύργος White Walls

Αρχιτέκτονας: Jean Nouvel | Φωτογράφιση: 2015