Νέα παραλία Θεσσαλονίκης

Αρχιτέκτονες: Bernard Cuomo & Πρόδρομος Νικηφορίδης | Φωτογράφιση: 2009