Μουσείο Μαστίχας Χίου

Αρχιτέκτων: Γραφείο Κίζη | Φωτογράφιση: 2016