Κατοικία στη Σύρο Ι

Αρχιτέκτων: Κατερίνα Τσιγαρίδα | Φωτογράφιση: 2016