Κατοικία στη Σάντα Μαρία, Πάρος

Αρχιτέκτονες: Buerger Katsota architects | φωτογράφιση: 2018