Δύο κατοικίες στην Κέα

Αρχιτέκτονες: Κοκκίνου Κούρκουλας και En Route αρχιτέκτονες | φωτογράφιση: 2017