Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών – Νότια Πτέρυγα

Αρχιτέκτονες: AVW Architecture | Φωτογράφιση: 2020