Αθήνα: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εκδόσεις: Fondazione Renzo Piano