Ειδική επετειακή έκδοση εταιρικού περιοδικού

Πελάτης: ΕΛ.ΠΕ., 2018