Ελληνικά Πετρέλαια, Συνοπτική έκδοση Ετήσιου Απολογισμού & Εταιρικής Υπευθυνότητας, 2014

Τεύχος εταιρικού απολογισμού

Πελάτης: ΕΛ.ΠΕ., 2014