Ελληνικά Πετρέλαια, Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας, 2013

Τεύχος απολογισμού εταιρικής υπευθυνότητας

Πελάτης: ΕΛ.ΠΕ., 2013