Στα Άκρα: Νέες Αρχιτεκτονικές στην Κύπρο, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2011

Στα όρια: νέες αρχιτεκτονικές στην Κύπρο

Εκδόσεις: Καστανιώτης, 2011