Περιοδικό Κ της Καθημερινής, Ιούνιος 2016

μονοθεματικό τεύχος περιοδικού Κ, αφιερωμένο στο ΚΠΙΣΝ

Εκδόσεις: εφημερίδα Καθημερινή, 2016