Θεσσαλονίκη 1912-2012, Το μέλλον του Παρελθόντος, Εκδόσεις Καπόν, Αθήνα 2011

Θεσσαλονίκη 1912-2012: το μέλλον του παρελθόντος

Εκδόσεις: Καπόν, 2012