Θάλασσα Εικόνες της Ελλάδας, Εκδόσεις Μέλισσα, 2008

Εικόνες της Ελλάδας: Θάλασσα

Εκδόσεις: Μέλισσα, 2008