Εταιρικό έντυπο: φωτογράφιση και σχεδιασμός

Πελάτης: Raycap, 2013