Ερέτρια: Νέα Ψαρά, Εκδόσεις Μέλισσα, Αθήνα 2010

Ερέτρια, Νέα Ψαρά – Το χρονικό μιας πολιτείας

Εκδόσεις: Μέλισσα, 2009