Ελληνικές Κατασκευές, Σεπτέμβριος 2016

περιοδικό Ελληνικές Κατασκευές: συνέντευξη με τον Renzo Piano

Εκδόσεις: Ελληνικές Κατασκευές, τ. 210 – Σεπτ. 2016