Τοπία Εκμοντερνισμού, Metapolis Press, 1999

Τοπία Μοντερνισμού: Ελληνική Αρχιτεκτονική 1960 και 1990

Εκδόσεις: Μετάπολις, 1999