Αρχιτεκτονικές Μεταμορφώσεις Ι, Εκδόσεις Μέλισσα, 2006

Αρχιτεκτονικές Μεταμορφώσεις Ι. Μητροπολιτικά Κέντρα

Εκδόσεις: Μέλισσα, 2006