Ημερίδα ΕΣΩ για την αρχιτεκτονική και το design, 2015

ομιλητής: Γιώργης Γερόλυμπος

Η αφήγηση του κτιρίου: αρχιτεκτονική και φωτογραφία

Η φωτογραφία τοπίου μας προσφέρει τρεις ποιότητες: γεωγραφία, αυτοβιογραφία και μεταφορά. Αυτό που ο φωτογράφος τοπίου προσπαθεί παραδοσιακά να κάνει είναι να δείξει με μια εικόνα το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μαζί.
Η  παρουσίαση έχει ως σκοπό να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ αρχιτεκτονικής και φωτογραφίας. Με όχημα την επαγγελματική και προσωπική φωτογραφική δραστηριότητα σε διάστημα 20 ετών, ο ομιλών προσπαθεί να συνδέσει το νήμα μιας συνεχούς πορείας, μετακινούμενος από τον ένα χώρο, αυτόν της αρχιτεκτονικής εικόνας, στον άλλο, αυτόν της καλλιτεχνικής φωτογραφίας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης παρουσιάζονται φωτογραφίες που ελήφθησαν από το 1995 έως σήμερα σε μία προσπάθεια να φανεί η ξεκάθαρη επιρροή του ενός λεξιλογίου στη διαμόρφωση του άλλου. Στη πορεία αυτή, παρατίθενται κωδικοποιημένες οι επιμέρους ποιότητες καθώς και τα δάνεια του ενός είδους φωτογραφίας προς το άλλο χρησιμοποιώντας ως τελικό εργαλείο την αφήγηση της κατασκευής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) από την πρώτη του στιγμή έως την τρέχουσα: από την αποτύπωση της μορφής του στην ερμηνεία του συμβολισμού του.